Акиро Куросава

„Не могу себи приуштити да мрзим никога. Ја немам толико времена.”

МУДРЕ ИЗРЕКЕ СЕРАФИМА САРОВСКОГ

МУДРЕ ИЗРЕКЕ СЕРАФИМА САРОВСКОГ
ПОУЧНО!

Newspapers Ecumenical Васељенске новине

АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА

АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА
КОНЦЕНТРИЧНИ КРУГОВИ Ралф Валдо Емерсион

Зона преливања

ЛеЗ 0009209 Зона преливања. Леонид Шејка. - ...Улазећи, дакле, у Ђубриште, могао сам без задржавања да пођем у правцу Замка, али, као што рекох, ја сам једва знао за његово постојање и, с друге стране, хтео сам да испитам све могућности, све пролазе, а још више, све ћорсокаке око великог пространства, које зовем Ђубриште. Оно је преда мном у целој непрекидности и у димензији која не може да се сагледа, да се премери, тако да од целе површине испитујем један мали део, мој део. Што се тиче Града, њега сам могао да реконструишем на основу свега овога разбацаног по Ђубришту, што је, у ствари, била одбачена неупотребљивост, а за мене много више од тога – један космос, независан од Града, иако се Ђубриште преливало у Град или чак поклапало са њим, што је вероватно и условило да сам, лутајући по Ђубришту, зашао у Зону преливања и с тешким напором свести успео да схватим да је то што имам пред собом у ствари Град.

Књижарски Излог

Излог ЗАВЕТИНА. Из новобјављених књига
..
..
Драма
Одисејева кућа на Итаки. Пенелопа и служавка Евриклеја преду вуну, Телемах и маче играју се клупком на руну
Пенелопа (прича сама са собом):
Шта си оно мрмљала
Сибила
док под кринком 
олово си лила: „Пролеће боље ће?"
 Или „Болеће"?!
Евриклеја (такође за себе):
Кад Еврос стигне
с присојне стране
Кефалоније
сечиво сећања реже ране тишти болније...
Пенелопа:
Бор букти нано
а ја
CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41-1


ХОРВАТ, Вера, 1954-


Понт / Вера Хорват. - Смедерево : Арка:
Народна
биб-
лиотека, 2015 (Смедерево : Агка Ргеss). - 73
стр. ; 21
cm
Библиотека Арка)


Тираж 200. - Глосаријум: стр. 69-70. - 0 аутору: стр.
73.
ISBN 978-86-7610-175-7 (Арка)


СОВISS.SR-ID 218345484


никако да се огрејем!
Евриклеја:
— У срцу ти је зима
хладно
за Одисејем
Пенелопа:
Телемах љупко се игра
а ја се нано не смејем!
Евриклеја:
-              Грлице
гргољиш само
кад си са Одисејем...
Пенелопа:
Кад све је изгубљено
да ли изгубљено све је?!
Евриклеја:
Грозницу имаш драга!
Чезнеш за Одисејем!
Пенелопа:
Гле како огледало
испија боју с лица!
Евриклеја:
- Зевсе
де буди човек!
Врати јој њеног Улиса!

Син (Пенелопа учи Телемаха да каже ,,р ")
-    Где је тата?
-    Ралом брода пара бразде
море оре
Ратује с Тројанцима
и Харибдама
Храброшћу
премаша претке!..

И све то - 
да ти шапне мама -
због твоје тетке!
 _________
    О ауторки:  Вера Хорват, историчар уметности, песник, есејиста, преводилац, књижевни и ликовни критичар, рођена је у Смедереву 10. новембра 1954.
Аутор је неколико песничких и есејистичких књига, а као преводилац потписује двадесетак књига поезије преведених са руског, енглеског, украјинског, пољског и бугарског језика.
Књиге су јој превођене наруски и енглески језик, а песме и циклуси на украјински, македонски, немачки и друге језике.
Учесник је међународних научних конференција и фестивала поезије.
Објављује у домаћим и иностраним часописима.
Добитница је више домаћих и иностраних награда и признања за поезију и преводилаштво, као и за посебан допринос и иновације у култури.
Књига  се може поручити директно од издавача: ИП АРКА СМЕДЕРЕВО, 11300 Смедерево, др Миладина Милића 3, тел. : 026.646-980. E – mail: arkasmed@yahoo.com

ЛеЗ 0005622      
      

Нема коментара:

ПИСМА, препоручују: Михаило, спашавај нас!

ЛеЗ 0011495

"ПИСМА" препоручују
Савременици и последници Доситеја Обрадовића и Вука Стефановића Караџића. - Ови рукописи, које је сакупио, обрадио и средио Властоје Д. Алексијевић (1911–1969), садрже драгоцене податке о скоро свим личностима који су нешто значили у култури српског народа од половине 18. до почетка 20. века. Ово дело је разврстано у 16 свезака по азбучном реду и, иако је изузетно богато снадбевено детаљним биографијама и библиографијама, остало је непознато нашој широј културној и научној јавности

Хазари у Русији (пун списак)